Unge på Tværs.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens / Hedensted, er et delprojekt under projektet Unge på tværs.

Delprojektet hedder ”Anvendt og aktiv UEA” læs mere om projektet, som involverer flere lokale skoler her:  ungepaatvaers.dk/

´Unge på tværs´ skal bidrage til at udvikle metoder og at implementere god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse – uanset om de unge kommer direkte fra grundskolen eller fra andre stationer i deres liv. 11 (af oprindeligt 12) projekter er igang med hver deres vinkel på at løse en del af den samlede opgave.

Ungdommens Uddannelsesvejledningen (UU) spiller en afgørende rolle i denne sammenhæng. Således handler indsatsen om effektiv vejledning med udgangspunkt i de enkelte unges livsverdener. Men stærke broer kan kun bygges og bære, når man ved begge ender af broen er indstillet på og fagligt forberedt på den fælles opgave. Dermed skal der også skabes nye organisatoriske tiltag, der får de forskellige stationer i de unges liv til at hænge sammen.

Unge på tværs forløber fra september 2013 til december 2014 i regi af UU DANMARK. UU DANMARK understøtter projekternes samlede fremdrift mod fælles mål og konkluderer i forhold til faglige resultater på tværs af projekterne.

Den afsluttende konference afholdes den 9. december 2014 i Gellerup / Aarhus. Information følger.
KONTEKST

´Unge på tværs´ indgår i en større ministeriel indsats som en del af satspuljeaftalen 2011. Her blev det vedtaget at etablere en pulje på 13 mio. kr. til en styrket indsats for bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse.

Puljen tænkes anvendt til støtte for udvikling af projekter, der kan medvirke til at flere udsatte unge får mulighed for at anvende deres potentialer, viden og kunnen med sigte på bedre overgang til og fastholdelse i erhvervsuddannelse.