DitNetSpor

Projekt DitNetSpor er igangsat for:

– At elever lærer at man kan blive opdaget i forbindelse med ikke tilladte/ulovlige handlinger eller optakt til sådanne på internettet
– At handlinger mødes med en pædagogisk tilgang og læring om konsekvenser, også uden for skolen
– At spotte talenter indenfor it

Projekt DIT-NET-SPOR kombinerer hardcore it-efterforskning med super pædagogik.

Der er opsat et system så den enkelte elev kan identificeres. Ved at kombinere denne identifikation med ”filtre” er det muligt at opdage bestemte typer adfærd på nettet som defineres af ”filtrene”.

Eksemplet kunne være, at man i forbindelse med en intern skriftlig test monitorerer, hvem der besøger kendte plagiat-sider.
Denne information vil så tilgå it-vejlederen, der vil have mulighed for at tage en snak med den pågældende elev for at finde ud af hvad der er op og ned.

It-vejlederne vil få tilbudt uddannelse i den tekniske forståelse for at kunne tage denne type snak med eleverne.

DET ER VIGTIGT AT UNDERSTREGE

-> Der er alene tale om stikprøvekontroller af bestemt adfærd i bestemte perioder og ikke en kontinuerlig kontrollering.

-> DIT-NET-SPOR er et foregangsprojekt der handler om, at vores elever har kompetencer og viden omkring it-sikkerhed når de går ud af skolen; kompetencer der vil være efterspurgt i alle jobs i fremtiden.

-> Projektet kommer til at blive understøttet af materiale og ideer til at få it-sikkerhed ind i undervisningen.

-> Se en forklaring her!

cpulogo      Zispa-logo-lille      websiteLogo     multihpuse

 

 

PRÆSENTATION